Wij zijn een vreedzame school

De school is een leefgemeenschap, waar kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen, en waar kinderen leren om samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. Deze sociale en emotionele vaardigheden hebben leerlingen nodig om samen de school tot een plezierige plek te maken. Hier werken we samen aan. 

Bekijk hieronder onze film over de Vreedzame School.

Onze grondwet

In onze grondwet staan de regels die wij als school hebben.

Naast de grondwet, maken we, samen met de kinderen, afspraken. De uitgewerkte grondwet staat hieronder.

De mediator

Mediatie is bemiddeling bij conflicten. Alle leerlingen leren wat mediatie is en daarnaast worden enkele leerlingen opgeleid om de rol van leerlingmediator te vervullen. Zo nemen de kinderen zelf de verantwoordelijkheid voor het oplossen van conflicten in de klas of op het schoolplein. Het is een van de meest concrete uitwerkingen van het principe dat kinderen zelf verantwoordelijkheid hebben voor het klimaat op school.