Communicatie

We vinden de communicatie met ouders belangrijk. We houden de lijnen tussen ouders en het kindcentrum daarom graag kort en laagdrempelig. We gebruiken hier de app Parro voor. Daarnaast kunnen ouders ook altijd naar school bellen. 

Het communiceren met ouders 

Parro

Via dit platform delen we informatie en foto’s uit de klas met ouders. Het is een gesloten omgeving en alleen toegankelijk voor de ouders uit de desbetreffende groep. Ook oudergesprekken worden via Parro, samen met ouders, ingepland. Tot slot is de agenda met belangrijke activiteiten te vinden in Parro.

 

 

Mijn rapportfolio

Zoals de naam al zegt is Mijnrapportfolio een combinatie van een digitaal rapport en een digitaal portfolio. Mijnrapportfolio wordt gedurende de schooltijd gevuld door uw kind en de leerkrachten. In het rapport wordt de ontwikkeling van uw kind op school zichtbaar gemaakt. Meerdere keren per jaar kondigen we in de nieuwsbrief aan dat het rapportfolio weer gevuld is met nieuwe informatie.